Đang thực hiện

Đăng ngày 18/11/2014

Truyền hình hội nghị (Video Conferencing)


 
I. Giới Thiệu Chung.

            1. Tổng quan.
            2. Tại sao nên sử dụng Hội nghị truyền hình trực tuyến
            3. Lợi ích của truyền hình hội nghị.
            4. Công nghệ.
            5. Thiết bị cơ bản bao gồm:


II. GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

            1.1. Giới thiệu chung
            1.2. Mục đích sử dụng hệ thống
            1.3. Lợi ích của giải pháp hội nghị truyền hình
            1.4. Những đặc điểm chính của hệ thống
            1.5. Tính năng của hệ thống hội nghị truyền hình
            1.6. Mô hình đấu nối hệ thống
            1.7. Yêu cầu về phần mềm và thiết bị đầu cuối
            1.7.1.Yêu cầu về phần mềm
            1.7.2.Yêu cầu về thiết bị đầu cuối
            2. Một số dự án đã triển khai

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: 49.182

Đang online: 2

Thiet ke web boi web123.vn