(Tiếng Việt) Thông báo mời thầu – Gói thầu XL02: Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Cầu Yên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.