Thông báo mời thầu – Gói thầu XL03: Xây dựng, lắp đặt trạm biến áp và cấp điện sinh hoạt dự án Khu dân cư Cầu Yên

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Gói thầu XL03: Xây dựng, lắp đặt trạm biến áp và cấp điện sinh hoạt

1. Tên gói thầu: Gói thầu XL03: Xây dựng, lắp đặt trạm biến áp và cấp điện sinh hoạt

2. Dự án : Khu dân cư Cầu Yên – Thị trấn Tứ Kỳ – Huyện Tứ Kỳ

3. Nguồn vốn: Nhà đầu tư công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Quốc tế

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08h30 ngày 05 tháng 09 năm 2020 đến 09 giờ ngày 06 tháng 10 năm 2020 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSMT, nhận HSDT: Ban QLDA khu dân cư Cầu Yên địa chỉ : Số 2 Liền kề 12 khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, người liên hệ : Phạm Đình Trọng số điện thoại: 0989.207.020, email: trongpd@trabinco.com;

8. Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000đ (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn / 1 bộ).

9. Bảo đảm dự thầu : 120.000.000 đ (bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn )

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2020.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2020 tại Ban QLDA khu dân cư Cầu Yên địa chỉ : Số 2 Liền kề 12 khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Quốc tế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Thông báo mời thầu gói xây lắp XL3