(Tiếng Việt) Trabinco được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Cầu Yên Hải Dương

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.